Beroepscode

Persoonlijke en kwetsbare thema’s vragen om een grote mate van kwaliteit en integriteit. Om dat te waarborgen ontwikkel ik me door regelmatig opleidingen en cursussen te volgen en collega’s te raadplegen in de vorm van intervisie en supervisie. De evaluatie van cliënten tijdens en na een behandeling vind ik heel waardevol.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging vereniging van Haptotherapeuten (VVH). Ik sta achter de uitgangspunten van deze vereniging. Voor mij zijn de belangrijkste uitgangspunten:

Ieder mens is uniek
Een voorwaarde voor een gezond leven is een goede balans tussen lichaam en geest.
Elk mens heeft de capaciteiten om zich te ontwikkelen en is als volwassene verantwoordelijk voor zijn of haar ontwikkeling.
De therapie is gebaseerd op een vertrouwensrelatie en eigen verantwoordelijkheid.
Een therapeutische relatie wordt in vrijheid aangegaan.
De wijze en duur van de behandeling wordt met elkaar overeen gekomen.

Ik hou me aan de ethische waarden en beroepscode van de VVH. De belangrijkste punten daaruit zijn voor mij:

Ik zorg voor veiligheid tijdens de behandeling.
Wat in de behandelkamer gebeurt, is vertrouwelijk.
Mijn rol als hulpverlener is onafhankelijk.
Ik ben transparant en zorgvuldig.
Ik ben verantwoordelijk en aansprakelijk voor de behandeling die ik geef.
Aanraken tijdens de therapie gebeurt altijd met respect voor de cliënt en zonder (seksuele) bijbedoelingen.

Praktijkovereenkomst

Bij aanvang van een behandeltraject spreek ik een praktijkovereenkomst met je door. Afspraken over de kosten, werkwijze, de betaling en de wijze van verslaglegging staan hierin vermeld. Voor een transparante samenwerking tekenen we beiden deze overeenkomst.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WBGO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandeling. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, expliciet na uw toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandeld therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht ( beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
-Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
-Voor het gebruik voor waarneming, tijdens haar afwezigheid.
-Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy contactformulier


De gegevens die u invult op het contactformulier op de website worden uitsluitend gebruikt om contact met u te zoeken naar aanleiding van uw vraag of verzoek. Dit kan telefonisch of per mail zijn.

Privacy op de zorgnota


Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, uw verzekerdennummer, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, in dit geval behandeling Haptotherapie en de kosten van het consult.

AVG-verklaring v2018-06-05 123219

 

Klachtenprocedure

Als een cliënt zich tijdens de therapie onzorgvuldig of verkeerd begeleid voelt, hoop ik dat dit tijdens de therapie besproken wordt. Mocht dit niet lukken, dan kan schriftelijk een klacht ingediend worden bij de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie van de beroepsvereniging de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH).
Vereniging van Haptotherapeuten VVH
Eerste Keucheniusstraat 35 H
1051 HP Amsterdam
T +31 (20) 488 7116

Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie
Deze commissie behandelt klachten van cliënten tegen geregistreerde GZ-Haptotherapeuten.
Mr. Tjaard van Löben Sels, voorzitter
Mr. Job van der Pijl, secretaris
De commissie wordt per zaak aangevuld met drie geregisteerde GZ-Haptotherapeuten.

Geen reacties meer mogelijk.