hulp aanreiken vertrouwen contact uitreiken ontvangen vertrouwen

Vanuit je verlangens, behoeften, wensen, verwachtingen maak je keuzes om je leven in te richten. Zo ben je in staat om verder te groeien en te ontwikkelen en om vorm, inhoud en betekenis aan je leven te geven. Door een veranderende situatie moet je jezelf opnieuw verhouden naar de nieuwe situatie. Soms gaat dat soepel, soms is dat een moeizaam proces. Ik kan een houvast voor je zijn en je begeleiden in het zoeken naar bewegingsruimte en bewegingsvrijheid zodat je weer keuzes kunt gaan maken. Ik ben iemand die liefdevol mee kan kijken zodat je een eerste stap kunt zetten. Mijn uitgangspunt is om mijn cliënten te laten ervaren waar hun eigen kracht zit. Zo ontdek je ruimte om je eigen pad te lopen.
Aanraken is de basis, oprecht, met aandacht, waardoor wat binnen wordt beleefd geraakt wordt. Het lichaam is daarbij het meest directe instrument voor een ontmoeting. Zo leer ik je je binnen- en buitenkant weer te voelen. Je gaat bij mij anders de deur uit dan je gekomen bent. Je weet welke mogelijkheden je tot je beschikking hebt en je kunt deze aanspreken als het nodig is. Je weet waar je veerkracht zit en je kunt vertrouwen dat je je eigen weg kunt vinden.

Kernbegrippen zijn daarbij:

Aandacht

Met interactieve oefeningen en aandachtige aanraking ga je luisteren naar wat je gevoel te vertellen heeft. Samen onderzoeken we wat je ervaart en wat je ermee kunt doen. Je krijgt zicht op wat er aan de hand is, hoe dat voelt en hoe je met deze gevoelens omgaat.

Ontwikkelen

Je leert jezelf kennen door je lichaamstaal te verstaan. Ik maak je bewust van je lichamelijke impulsen en je lichaamshouding. We kijken daarbij naar wat je makkelijk afgaat in het leven en naar wat je moeite kost.  We formuleren je ontwikkelvraag en het behandelplan is de leidraad.

Tempo

Ik spreek met je af wat je wilt bereiken, afhankelijk van je vraag en de snelheid waarmee je je ontwikkelt. Jij bent het die de stappen zet, hoe lang, hoe ver, welke richting en hoe groot je stappen zijn.

In de evaluaties staan we stil om je te realiseren waar je staat en wat er verder nodig is.

Oefenen

Ik bied je herhaaldelijk nieuwe oefeningen en ervaringen aan waardoor je bestaande patronen gaat herkennen en nieuwe ervaringen kunt opdoen. Hoe je je gedraagt in het contact met mij verschilt namelijk niet veel van je contact met andere mensen. Samen maken we de vertaling van hoe je doet naar wie je bent. Problemen worden draaglijker of verdwijnen als jij trouw blijft aan wie je bent. Ik ben transparant hoe je in het contact met mij reageert waardoor je zicht krijgt op hoe je dat doet in contact met andere mensen.

Instrument

Ik ben zelf mijn instrument om je bij te staan. Stil worden en in contact komen met wat er speelt. Een veilige plek waar elk verhaal verteld mag worden. Rouw en liefde, ingewikkeld en makkelijk, lachen en huilen, samen en alleen, luchtig en zwaar. Verschillende kanten van de medaille die je tegen kunt komen. Je kunt pas loslaten als je het eerst hebt vastgepakt.

Geen reacties meer mogelijk.